Bemlo är ett bättre sätt att hantera ert bemanningsflöde

Fyll fler vakanser genom att optimera bemanningsflödet med med nya standarden för modern bemanning inom vården. Mindre administration, automatiserade processer och nöjdare medarbetare.

Hjälper Sveriges största vårdgivare att strömlinjeforma sina bemanningsflöden

Optimera ert bemanningsflöde

Möt det moderna bemanningssytemet

Användarvänligt

Bemlo är ett användarvänligt modernt system som går fort att arbeta i. Vi har lagt stort fokus på att göra ett system som är effektivt och intuitivt för personal så väl som chefer.

Mobilanpassat

Vi vet att mycket arbete idag görs på språng och i hemmet. Därför har vi utvecklat vårt system för att vara mobilanpassat.

Stöd för Arbetstidslagen (ATL)

Eliminera administration vad gäller arbetstidslagen. Bemlo ger automatiska varningar och förslag för att vara i linje med ATL.

Få reda på om det finns konflikter eller ATL-bekymmer vid ansökningar, även mellan enheter.

Synliggör dold kapacitet

Genom att låta vårdpersonal söka pass mellan enheter blir tidigare dold kapacitet synlig och beläggningen går kraftigt upp.  

Varför fyller äldre system färre pass?

Allokeringsproblem vs kompetensbrist

Vård- och omsorgsorganisationer sitter på en större kapacitet än vad man känner till. Gamla, långsamma och svårarbetade system gör det svårt för administratörer att ta tillvara på hela organisationens kapacitet och begränsar möjligheten att svara på schemaförändringar.

Bemlo synliggör och tar tillvara på denna kapacitet och fyller fler skift.

Angiven tillgänglighet är ett dåligt mått på verklig tillgänglighet

De flesta poolsystem på marknaden fungerar genom att personalen i förväg ska ange en tillgänglighet i ett poolhanteringssystem. Problemet är att denna information snabbt blir utdaterad och då faller konceptet.

Bemlo vänder på administrationen genom att personal ansöker om de skift som de är intresserade av.

Arbetstidslagen höjer administrativ börda

Arbetstidslagen har kraftigt ökat den administrativa bördan på alla som lägger scheman och administrerar personal.

Därför kommer Bemlo med inbyggd stöd och automatiserade kontroller som eliminerar den administrativa bördan av arbetstidslagen.

Boka en demo