Bemlo er en bedre måte å håndtere helsebemanningen

Helsetilbydere av alle størrelser bruker Bemlo til å øke tilfredsheten blandt de ansatte og håndtere bemanningen sømløst

Vi utvikler løpende i samarbeid med våre brukere!

Optimaliser bemanningsflyten

La oss ikke gjøre det vanskeligere enn det er

Brukervennlig

Bemlo er et brukervennlig, moderne system som er lynraskt å jobbe i.
Vi har lagt mye innsats i å lage et system som er effektivt og intuitivt for alle ansatte.

Mobilvennlig

Vi vet at mye arbeid blir gjort on the go og i hjemmet. Derfor har vi utviklet systemet med mobile-first som prinsipp.

Det gjør at hvem som helt med tilgang på en smarttelefon bruke systemet.

Arbeidsmiljøloven innbakt i systemet

Fjerne administrasjonen knyttet til arbeidsmiljøloven.

Få varsel om potensielle brudd gjennom automatiske sjekker.

Vit hvem som burde jobbe med et enkelt blikk!

Finn skjult kapasitet

Bemlo åpner optimal flyt av arbeidskraft.

La de rette ansatte jobbe på tvers av organisasjonen din og sørg for at de som ønnsker det kan gi en ekstra innsats.

Hvorfor sliter man med å finne arbeidskraft?

Feilaktig antagelse om for få ansatte

Helseforetak og -tilbydere har noen ganger bedre kapasitet enn de er klare over. Gamle, trege og vanskelige system gjør det vanskelig å administrere og bruke kapasiteten fullt ut. Samtidig har man kanskje ansatte som føler de kunne gjort mer.

Bemlo åpner for å ta i bruk denne kapasiteten og bruker den til fylle flere skift.

Uttalt tilgjengelighet er langt fra sann tilgjengelighet.

De fleste pool-system på markedet opererer ved at de krever at personell melder fra om sin tilgjengelighet selv.

Problemet er at denne informasjonen raskt blir utdatert, som gjør systemene og konseptet sårbart.

Bemlo snur flyten, og lar de ansatte melde seg til de skiftene de er interesserte i.

Arbeidsmiljøloven øker kompleksiteten

Arbeidsmiljøloven kan gjøre det vanskelig å få alle involvert i å planlegge og håndtere bemanningen.

Derfor kommer Bemlo med innebygd støtte og sjekker som fjerner spørsmålene og administrasjonen rundt dette helt.

Se systemet i aksjon